Obserwatorzy

Google+ Followers

środa, 12 czerwca 2013

kurs na róże z krepy / crepe paper roses course

Postanowiłam zrobić jeszcze jeden kursik :) tym razem na róże z krepy 
Więc zaczynamy:
1.wycinamy z krepy płatki (zależy od was jaka wielkość im większy listek tym większa róża moje maja 7x7 cm)
2.wywijamy je na nożyczkach
3,4.naciągamy je po środku i powstaje nam brzuszek
---------------------------------------------------------------------------
I decided to do another course, this time the roses of crepe
So here we go:
1.cut out crepe flakes (depending on what you want to have a bigger sheet size that big rose mine are 7x7 cm)
2.everting them scissors
3.4. fetched them in the middle and we formed a convex


5.gotowy płatek
6.gotowe płatki
7.robimy listki wycinamy pasek z zielonej bibuły 
8.składamy go jak harmonijke
------------------------------------------------------------------
5.ready petal
6.ready flakes
7.we do leaves cut from green paper stripe
8.We make it like a harmonica   


 9.gotowy wycięty listek (po rozłożeniu jest kilka listków)
10.wycięte listki
11.upewnijcie się że bibuła przy wycinaniu ma paski w pionie a nie w poziomie inaczej listki wam nie wyjdą taki błąd popełniłam przy pierwszej różyczce
12.listki  wywijamy na nożyczkach jak płatki
-----------------------------------------------------------------------
9.ready cut sheet (unfolded a few leaves)
10.cut leaves
11.make sure that the paper is to cut the strips vertically and not horizontally otherwise the leaves will not get out I made a mistake at the first rose
12.roll the leaves with the scissors -like petal


13,14.gotowe listki
 zaczynamy sklejanie róży:
15.pierwszy płatek smarujemy (dolna część) klejem i zwijamy w rulonik na druciku
16.zwinięty platek
----------------------------------------------------------------------------
13.14. Prepared leaves
 start gluing rose:
15.first flake smear (lower part) with glue and wrap in the roll on wire
16.Sticky first flake


17,18. doklejamy kolejny (tak by znalazł się na złączeniu się pierwszego płatka żeby zakryć lukę)
19,20. dokładamy kolejne aż do momentu uzyskanej wielkości  (ja mam ok 7-9 płatków)
------------------------------------------------------------------------------------
17.18.glue it again (so that he was on a combination of of the first petal to cover the hole)
19.20. and we make another until the resulting size (I have about 7-9 flakes)


22,23 gotowa główka róży
24.doklejamy listki
-------------------------------------------------------------
22.23. Ready rose
24.glue the leaves


25.doklejone listki (poprawnie)
26.tu widoczny jest mój błąd przy pierwszej różyczce (listki nie maja brzuszka jaki jest widoczny na zdj.25)
27,28.wycinamy z bibuły długi cienki pasek i owijamy nim różyczkę i drut
---------------------------------------------------------
25.sticky leaves (correctly)
26.Here you see my problem at first rose (leaves do not have a bulges which is visible in the photo. 25)
27.28. Cut a long thin strip of paper and wrap it rose and wire


 29.owinięty drucik róży doklejamy listki
 30.na zdjęciu widoczne są same listki ale tak samo dolkejam listki do roży (okleilam drucik i dokleiłam listki)
31,32.gotowa  róża
-------------------------------------------------------------
29.wire wrapped rose. glue leaves
30.on the picture you see only leaves but i (wrap wire and stuck on leaves)
31.32. Prepared rose


33-36.z 35 róż zrobiłam taki bukiecik ;)
widoczny TU
-------------------------------------------------------
33-36.With 35 roses I made a bouquet ;)
visible here Clik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz